Razdelilnik omogoča enostavno ter natančno reguliranje temperature posameznega ogrevalnega kroga, torej reguliranje temperature določenega prostora. Razdelilnik sestavlja dovodna razdelilna cev z regulatorji pretoka, ki hidravlično upravljajo pretok tople vode v posamezno vejo ter povratno razdelilno cevjo s termostatskimi ventili in priključki. Opremljen je s priključno matico 1″, krogelnim ventilom 3/4″, polnilno pipo in avtomatskim odzračevalnim lončkom. Število priključkov se izbere glede na število ogrevalnih krogov (zank). Na voljo so razdelilniki z 2 do 12 priključkov; če jih potrebujemo več, jih lahko medsebojno spajamo. Cevi talnega ogrevanja velikosti 16×2 mm, spojimo z razdelilnikom s pomočjo ustreznih matic Eurokonus. krmiljenje kurilnice in vremensko vodena regulacija. Napredni regulator nadzoruje delovanje kotla ter celotne kotlovnice; črpalke mešalnih ventilov, hranilnika toplote. Z usklajenim delovanjem vseh komponent sistema ogrevanja se dosega višja učinkovitost hkrati pa se občutno poenostavi delovanje.

OMARICE
Razdelilna omarica je estetska in praktična rešitev za namestitev razdelilnika praktično kjerkoli v zgradbi, brez da bi vplivali na izgled prostora. Takšna omarica omogoča enostaven dostop do razdelilnika, s tem pa tudi priročno mesto za nastavitve in nadzor nad delovanjem razdelilnika. Omarice so izdelane iz pocinkane pločevine; vrata in vidni okvir so bele barve. Primerne so za vgradnjo v vse vrste sten (opeka, beton, mavčno-kartonske stene) in za različne velikosti razdelilnikov. Velikost izberemo glede na število ogrevalnih krogov (zank), torej glede na dolžino sestava.