Talno ogrevanje je nizkotemperaturno ploskovno ogrevanje pri katerem nosijo tla,vlogo ogrevalnega telesa. Ker je pri talnem ogrevanju potrebna nižja temperatura kot pri ogrevanju z radiatorji, je takšen način ogrevanja varčnejši. Prihranki se pri talnem ogrevanju še posebej izkažejo v kombinaciji z alternativnimi viri ogrevanja ( toplotne črpalke, solarno ogrevanje, peleti, lesni plin...).
Talno gretje deluje na principu sevanja tal, zato je za enako ugodje povsem dovolj 1 – 2Co nižja temperatura prostora, kot pri ogrevanju z radiatorji. Pri talnem ogrevanju se tako s temperaturo tal med 22 – 24 C, segreje zrak v prostoru na temperaturo od 18 – 22C. Temperatura vode v ceveh je pri talnem ogrevanju nizka ( okoli 27- 30C ), zato so prihranki pri ogrevanju za približno 15% nižji, kot pri drugih načinih ogrevanja. Prihranki se pri talnem ogrevanju še posebej izkažejo v kombinaciji z alternativnimi viri ogrevanja ( toplotne črpalke, solarno ogrevanje, peleti, lesni plin...) Osnovni elementi pri talnem ogrevanju so: stiropor, cevi, razdelilci in regulacija.