Peči na sekance oziroma kotli na sekance, so avtomatizirane peči, ki za gorivo uporabljajo lesno biomaso. To so sekanci, ki so v bistvu do 10 cm veliki kosi lesa in so primerni za mehansko transportiranje s polžem. Te peči na sekance so namreč dodatno opremljene s posebnima polžema; eden dovaja sekance v gorišče, drugi pa služi za odvod pepela iz peči.

 

Razvili sta se dve vrsti peči na sekance in sicer retortna peč na sekance in peč na sekance s pred-kuriščem.

Retortna peč na sekance je manjša in zato bolj primerna za prostorsko omejene kurilnice. Ker je manjša površina so posledično tudi izgube z žarčenjem manjše, zato imajo te peči na sekance tudi nekoliko višje izkoristke. V retortno kurišče potiska sekance, posebno oblikovan polž ki spominja na krožnik, nato pa ob dovajanju primarnega zraka poteka uplinjanje lesa. Predgreti sekundarni zrak, ki omogoča kakovostno zgorevanje ne glede na obremenitev, pa se dovaja preko zgorevalnega obroča ki je nad zgorevalnim krožnikom. Pri tem nastajajo vroči plini ki potujejo v izmenjevalnik toplote. Boljše peči na sekance so opremljene še z avtomatskimi čistilci dimnih kanalov in kot že zgoraj omenjeno s polžem za odstranjevanje pepela.

Pri pečeh na sekance s pred-kuriščem, pa gre za dve ločeni kurišči oziroma peči. Pred-kurišče je v bistvu s šamotom obdan izgorevalni prostor- v njem ni vode ki bi nase prevzemala toploto. Kot toplotni izmenjevalec služi peč, ki jo lahko v poletnem času ko ni potrebe po ogrevanju uporabimo tudi za kurjenje s kosovnimi odpadki in z drvmi. Pri pečeh na sekance s pred-kuriščem, sekanci zgorevajo v pred-kurišču, zato so temperature zgorevanja precej višje kot v običajnih pečeh, saj kot smo že omenili, v tej peči ni izmenjevalca toplote. Posledično pomeni, da dobro gorijo tudi nekoliko bolj vlažni sekanci. Ta sistem je možno priključiti na obstoječi sistem v kurilnici - dokupimo le pred-kurišče in dozator za sekance. Seveda pa je ta rešitev možna samo, če imamo v kurilnici na voljo dovolj prostora.

Pri obeh vrstah peči na sekance, kot že omenjeno, sekance v kurišče iz zalogovnika dovaja polž. Pri tem je pomembna pravilna nastavitev doziranja goriva, ker lahko prihaja do nepopolnega zgorevanja in s tem povečanja emisijskih vrednosti. Na prehodu, kjer se stikata polž in peč, je vgrajena varnostna zapora, ki preprečuje prodor ognja iz peči v polž in naprej v zalogovnik sekancev.

Kvalitetnejše peči na sekance so popolnoma avtomatizirane in za maksimalno izgorevanje uporabljajo lambda sondo za dovajanje potrebnega kisika. Peči na sekance imajo avtomatsko čiščenje gorilnega dela in toplotnega izmenjevalca. Imajo vgrajeno celovito regulacijo za upravljanje celotnega centralnega ogrevanja kot je: regulacija peči na sekance, polnjenje zalogovnika, varovanje povratnega voda v peč, krmiljenje tople vode in vremensko vodenje dvižnih vodov. Možen pa je tudi nadzor delovanja preko interneta.

Za pripravo sekancev lahko porabimo razne lesne ostanke in odpadke. Če je pri tem še prava organizacija in mehanizacija, je s pripravo sekancev zelo malo dela. Pri pečeh na sekance je ogrevanje oziroma priprava vode, vedno na voljo pri tem pa kot že omenjeno še koristno izrabimo in porabimo tanjše veje in manjvredne gozdne produkte. Pri investitorjih so včasih pomisleki, saj je začetna investicija nekoliko višja, vendar izkušnje kažejo, da je zadovoljstvo uporabnikov potem toliko večje.

V naši ponudbi imamo več vrst peči na sekance, različnih proizvajalcev. Prav tako imamo pozitivne reference naših uporabnikov, kjer smo te peči na sekance že zmontirali.