Kotli VIGAS so namenjeni za izgorevanje suhega lesa in lesnega odpada v vseh oblikah. Vrsta lesa, oblika in vlaga bistveno vplivajo na energetsko vrednost izgorevanja, kakor tudi na količino oblog v kotlu. V kotlih VIGAS lahko uporabljate vse vrste lesa, ki vsebujejo 15% ali manj lesne vlage, saj se z zmanjšanjem vlage bistveno poveča kalorična vrednost. Kotel VIGAS UD je namenjen ogrevanju s pomočjo premoga ali premoga v obliki briketov, kotel VIGAS DP18 pa je namenjen uporabi lesa in lesnih peletov. V skladu z EN303 / 5: 2012 je kotel razvrščen v 5. razred.

Izgorevanje v kotlih na uplinjanje se bistveno razlikuje od klasičnega izgorevanja, saj se pri kotlih na uplinjanje proces izgorevanja ne začenja z gorenjem, temveč s sušenjem ter odvajanjem lesnega plina. Ta ob dodajanju sekundarnega zraka izgoreva v izgorevalni komori. Od tod močno ogreti dimni plini potujejo skozi spodnjo komoro v izmenjevalec toplote, kjer oddajo toploto vodi iz centralnega ogrevanja, ter ohlajeni skozi dimno cev nadaljujejo v dimnik.

Ta metoda predstavlja izredno učinkovit način izgorevanja, kar ima za posledico znatno znižanje porabe goriva v primerjavi z izgorevanjem v klasičnih kotlih na polena.